Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA – HUYỆN QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh trưởng thành từ bệnh xá năm 1965 trong chiến tranh chống Mỹ ác liệt
Tháng 11 năm 1964, Bộ y tế chỉ thị cho Ty Y tế Quảng Bình chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, phương tiện để phục vụ nhân dân và sẵn sàng chiến đấu.
Tại Đình làng Võ xá Trạm Hộ sinh được thành lập với nhiệm vụ đỡ đẻ cho nhân dân và phục vụ cho chiến thương trên địa bàn huyện Quảng Ninh.
Tháng 2 năm 1965, địch đánh phá ác liệt, Ty Y tế chủ trương phân  tán các cơ sở Y tế . Ở huyện Quảng Ninh kết hợp với Trạm Hộ sinh xã Võ Ninh thành lập bệnh xá với quy mô 30 giường bệnh tại xóm Ốc Bắc Hiền.
Tháng 4 năm 1965 Ty Y tế Quyết định thành lập nâng cấp Bệnh xá Quảng Ninh thành Bệnh viện Quảng Ninh với biên chế 50 giường bệnh, Y sĩ Nguyễn Xuân Nga được cử làm Bệnh viện trưởng.
Đầu tháng 6 năm 1966, Trường Trung cấp y tế sơ tán về Bố Trạch và Quảng Ninh, phân hiệu tại Quảng Ninh do Y sĩ Lê Ngọc Viễn phụ trách đào tạo y tế cơ sở (Y tá, Hộ sinh, Dược tá) cho Quảng Ninh, Đồng Hới, Lệ Thủy và các cơ quan, nông trường, xí nghiệp.
Năm 1966, do yêu cầu nhiệm vụ, Bệnh viện chuyển lên xóm kho Xuân Dục  xã Xuân Ninh, năm 1968 chuyển lên thôn Hoành Phổ xã An Ninh.
Trong thời gian này Đế Quốc Mỹ đánh phá ác liệt, ném bom xuống khu vực Nam Long, Bến phà Long Đại và nhiều nơi khác trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Bệnh viện phải nhiều lần di chuyển địa điểm để kịp thời phục vụ sức khỏe cho nhân dân và thương bệnh binh. Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch và bác sĩ Trưởng Ty Y tế Phạm Kỉnh đã đến thăm và động viên cán bộ nhân viên Bệnh viện.
Đồng thời Bộ Y tế cử đoàn cán bộ tăng cường cho Bệnh viện Quảng Ninh như bác sĩ Trần Quán Anh, Nguyễn Văn Sính - chuyên khoa Ngoại; Ty Y tế điều y sĩ Phan Huy - Gây mê hồi sức; bác sĩ Hoàng Bạch Lài - chuyên khoa Nhi; bác sĩ Trần Chúc - Răng Hàm Mặt; y sĩ Vũ Thị Chuyên - chuyên khoa Phụ sản về công tác tại Bệnh viện Quảng Ninh.
Tháng 01 năm 1967, Bệnh viện Quảng Ninh đã chính thức có chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Răng Hàm Mặt.
Địch ngày càng đánh phá ác liệt, Bệnh viện phải di chuyển nhiều địa điểm vừa khẩn trương xây dựng, vừa tiếp nhận người bệnh, thương bệnh binh đến cấp cứu điều trị trong điều kiện hết sức khó khăn, vất vả về cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật.
Trong chiến tranh ác liệt đội ngũ cán bộ nhân viên Bệnh viện được tăng cường và bổ sung cán bộ chuyên môn ngày càng được tôi luyện và trưởng thành như bác sĩ Nguyễn Văn Sính, bác sĩ Trần Chúc, bác sĩ Nguyễn Gia Tây, bác sĩ Lê Khoa, y sĩ Lê Văn Thạnh, y sĩ Lê Cao Miên, y sĩ Lê Hồng Đơn.
Năm 1969,  Bệnh viện di chuyển từ Hoành Phổ - An Ninh về Cồn Dừa - Cổ Hiền - Hiền Ninh (do y sĩ nguyễn Xuân Nga làm Bệnh viện trưởng).
Để sớm ổn địnhvà tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ thương bệnh binh, Huyện ủy đã phát động phong trào hoạt động cách mạng trong toàn huyện với yêu cầu mỗi xã một công trình. Trong 2 tháng Bệnh viện đã có đủ nhà làm việc, nhà điều trị và nhà ở cho CBCNV. Chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao Bệnh viện luôn dẫn đầu thi đua của Ngành Y tế Quảng Bình.
Năm 1970, y sĩ Trần Thân về nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Quảng Ninh và được bổ nhiệm Bệnh viện trưởng thay y sĩ Nguyễn Xuân Nga; bác Lê An bổ nhiệm  làm Trưởng phòng Y tế.
Năm 1971, bác Lê An qua đời, Ty Y tế Quảng Bình quyết định cử y sĩ Trần Thân làm Trưởng phòng Y tế kiêm Bệnh viện trưởng.
Năm 1973, y sĩ Trần Thân đi học, bác sĩ Nguyễn Gia Tây đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Y tế kiêm Bệnh viện trưởng Bệnh viện Quảng Ninh trong những năm 1974-1975.
Tháng 4 năm 1977, chủ trương nhập tỉnh Bình Trị Thiên, sáp nhập huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy thành huyện Lệ Ninh; Bệnh viện B Lệ Ninh được thành lập trên cơ sở Bệnh viện Quảng Ninh củ.
Bác sĩ Nguyễn Gia Tây phụ trách chung, Trưởng phòng Y tế Lệ Ninh kiêm Bệnh viện trưởng Bệnh viện A Lệ Ninh.
Tại Bệnh viện B Lệ Ninh y sĩ Lê Ngọc Viễn phụ trách (Đóng tại Hiền Ninh).
Tháng 7 năm 1990, chủ trương tách tỉnh, tách huyện Lệ Ninh thành lập lại huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh. Tại Bệnh viện Quảng Ninh do y sĩ Lê Ngọc Viễn - Bệnh viện trưởng kiêm Trưởng phòng Y tế; bác sĩ Phan Thanh Giòn - Phó trưởng Phòng Y tế; bác sĩ Nguyễn Văn Toa - Bệnh viện phó phụ trách chuyên môn.
Từ năm 1992,  mô hình Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh được hình thành, trong đó có Bệnh viện - Y tế Dự phòng và Trạm Y tế xã. Bệnh viện xây dựng hoạt động trên địa bàn thôn Cổ Hiền xã Hiền Ninh với quy mô ngày càng lớn hơn về chất lượng và số lượng, tiếp đón điều trị bệnh nhân huyện Quảng Ninh và các xã tiếp cận của huyện Lệ Thủy. Phía Bắc huyện có Phòng khám khu vực Quán Hàu, Phòng khám Dinh mười - Gia Ninh.
Bác sĩ Phan Thanh Giòn - Giám đốc Trung tâm Y tế.
Bác sĩ Phạm Ngọc Sáu   - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn.

Tháng 8 năm 1994: Bác sĩ Phan Thanh Giòn - Giám đốc Trung tâm Y tế.
Bác sĩ Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế .
Tháng 4 năm 1997, căn cứ Quyết định của UBND tỉnh và Sở Y tế Quảng Bình , Trung tâm Y tế Quảng Ninh và Bệnh viện được chuyển sang thôn Dinh mười - xã Gia Ninh thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình y tế Quốc gia cho nhân dân huyện nhà. Phòng khám khu vực Quán Hàu được giải thể sát nhập với bệnh viện đồng thời hình thành Phòng khám khu vực Nam Long.
Từ năm 1998 đến 2005, Trung tâm Y tế Quảng Ninh ngày càng phát triển về khối bệnh viện, khối y tế dự phòng và khối y tế xã, thị trấn, thôn bản, có 106 cán bộ viên chức, 15 trạm y tế xã, thị trấn có 63 cán bộ hợp đồng, thôn bản có 118 nhân viên y tế hoạt động.
Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chia tách Trung tâm Y tế huyện thành Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, và Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 về việc chuyển Trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế sang Phòng Y tế huyện .
- Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh: Sau khi chia tách có 79 cán bộ viên chức, trong đó: 6 bác sĩ CKI; 5 bác sĩ, 11 y sĩ và các nhân viên y tế khác.
Đến năm 2013, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh có: 106 cán bộ viên chức, trong đó: Bác sĩ CKI: 7; 1 bác sĩ đang học thạc sĩ,  10 bác sĩ, 01 dược sĩ đại học, 5 dược sĩ trung học, 3 kế toán đại học, 4 kế toán trung học, 15 y sĩ, 70 cán bộ điều dưỡng - NHS - KTV và nhân viên y tế khác.
* Lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ:
- Từ năm 1965-1970:
Ys Nguyễn Xuân Nga   - Bệnh viện trưởng
Ys Nguyễn Văn Bé       - Trưởng phòng Y tế
Ys Lê Ngọc Viễn          - Phụ trách công tác đào tạo
- Từ năm 1970 - 1973:
  Ys Trần Thân             - Bệnh viện trưởng
  Ys Lê An, Trần Thân   - Trưởng phòng Y tế
- Từ năm 1973-1976:
Bs Nguyễn Gia Tây - Bệnh viện trưởng kiêm Trưởng phòng Y tế
Ys Lê Ngọc Viễn     - Bệnh viện phó kiêm Phó phòng Y tế
- Từ năm 1976 - 1989 Nhập huyện Lệ Ninh:
Bs  Nguyễn Gia Tây - Bệnh viện trưởng kiêm trưởng Phòng y tế Lệ Ninh.
Ys Lê Ngọc Viễn - Phụ trách Bệnh viện B Lệ Ninh.
- Năm 1990: Tách huyện Lệ Ninh thành huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh.
Ys Lê Ngọc Viễn     - Bệnh viện trưởng
Bs Nguyễn Văn Toa - Bệnh viện phó
- Từ năm 1990-1992:
Ys Lê Ngọc Viễn      - Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
Bs Phan Thanh Giòn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
Bs Phạm Ngọc Sáu    - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
- Từ năm 1993-1994:
Bs Phan Thanh Giòn - Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
Bs Phạm Ngọc Sáu   - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
- Từ năm 1994-2000:
 Bs Phan Thanh Giòn - Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
Bs Lê Thanh Hải        - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
- Từ năm 2000-2004:
Bs Phan Thanh Giòn - Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Ninh
Bs Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc TT Y tế Quảng Ninh - Phụ trách KCB.
Bs Nguyễn Viết Đoài - Phó Giám đốc TT Y tế Quảng Ninh - Phụ trách YTDP.
- Từ năm 2004-2006:
Bs Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc phụ trách TT Y tế Quảng Ninh
Bs Nguyễn Viết Đoài - Phó Giám đốc TT Y tế Quảng Ninh.
- Năm 2006: Tách Trung tâm Y tế  Quảng Ninh thành Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế Dự phòng  và Phòng Y tế.
Bs Lê Thanh Hải - Giám đốc
Bs Hồ Văn Tiến  - Phó Giám đốc
Từ đó đến năm 2012 chưa có gì thay đổi.
- Năm 2013:
Bs Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh
Bs Hồ Văn Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh
Bs Nguyễn Văn Thân - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh
Qua quá trình xây dựng và phát triển trưởng thành trong những năm chiến tranh ác liệt của cán bộ, nhân viên và lực lượng tự vệ Bệnh viện Quảng Ninh đã lập nên thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sau ngày giải phóng được Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch nước VNDCCH tặng lẳng hoa năm 1979. Ngày 23/5/2005 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrần Đức Lương ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bệnh viện huyện Quảng Ninh theo Quyết định số 495/QĐ-CTN. Đơn vị được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng bằng khen.
Đây là phần thưởng cao quý được nhà nước phong tặng, thế hệ thầy thuốc, cán bộ viên chức hôm nay phát huy truyền thống cha anh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh ngày càng tốt hơn./.
Song song với quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Bệnh viện Quảng Ninh trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước và sau thời kỳ đổi mới. Tổ chức Đảng cũng được thành lập, xây dựng và phát triển từ Chi bộ qua từng giai đoạn.
Năm 1965 Chi bộ Bệnh viện Quảng Ninh được thành lập lãnh đạo cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm giặc Mỹ leo thang ném bom ác liệt xung quanh khu vực Bệnh viện đóng quân Bệnh viện phải di chuyển nhiều địa điểm. Năm 1975 đất nước thống nhất, tháng 4/1977 sáp nhập huyện Lệ Ninh, tháng 7/1990 tách Huyện Quảng Ninh trở về với tên gọi và địa giới củ.
Giai đoạn 1965-1978:
Đ/c Lê Ngọc Viễn         - Bí thư chi bộ Bệnh viện Quảng Ninh
Đ/c Nguyễn Gia Tây     - Phó Bí thư
Từ 1979 - 1982:
Đ/c Mai Xuân Tấn        - Bí thư chi bộ bệnh viện B Lệ Ninh
Đ/c Lê Ngọc Viễn        - Phó Bí thư
Từ 1983 - 1985:
Đ/c Nguyễn Văn Toa    - Bí thư chi bộ Bệnh viện B Lệ Ninh
Đ/c Mai Xuân Tấn        - Phó Bí thư
Đ/c Lê Văn Thạnh - Phó Bí thư (thay Đ/c Mai Xuân Tấn chuyển công tác)
Từ năm 1986 - 1989:
Đ/c Lê Văn Thạnh        - Bí thư chi bộ Bệnh viện B Lệ Ninh
Đ/c Lê Văn Hiệp          - Phó Bí thư
Đ/c Hà Thị Bé - Chi ủy chi bộ Bệnh viện B Lệ Ninh - HUV dự khuyết Đảng bộ huyện Lệ Ninh khóa V
Từ 1990-1992: Đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới với số lượng Đảng viên cho phép thành lập Đảng bộ Bệnh viện huyện Quảng Ninh (Phòng Y tế).
Đ/c Lê Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quảng Ninh
Đ/c Lê Ngọc Viễn - Phó Bí thư Đảng ủy
Năm 1993 một số đảng viên chuyển công tác, về nghỉ hưu, chuyển mô hình Phòng Y tế thành Trung tâm y tế huyện,  giải thể Đảng bộ Bệnh viện Quảng Ninh và thành lập Chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh.
Đại hội chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh (nhiệm kỳ 1993-1995) có 21 đảng viên tham gia. Đại hội bầu 5 đồng chí vào BCH:
1. Đ/c Hồ Thị Xuân  - Bí thư chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh
2. Đ/c Phan Thanh Giòn    - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Văn Mĩnh - Chi ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Hữu Thành - Chi ủy viên
5. Đ/c Lê Thị Tẻo             - Chi ủy viên
Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh (nhiệm kỳ 1995-1998)  ngày 15 tháng 12 năm 1995 có 23 đảng viên tham gia. Đại hội bầu 5 đồng chí vào BCH:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - Bí thư chi bộ
2. Đ/c Phan Thanh Giòn           - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Văn Mĩnh          - Chi ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Hữu Thành        - Chi ủy viên
5. Đ/c Hồ Thị Xuân                  - Chi ủy viên
Đại hội chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh (nhiệm kỳ 1998- 2000) ngày 03 tháng 11 năm 1998 có 30 đảng viên tham gia. Đại hội bầu 5 đồng chí vào BCH:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - Bí thư chi bộ
2. Đ/c Phan Thanh Giòn           - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Văn Mĩnh          - Chi ủy viên
4. Đ/c Hồ Văn Tiến                  - Chi ủy viên
5. Đ/c Hồ Thị Xuân                  - Chi ủy viên
Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2000 - 2003) ngày 30 tháng 8 năm 2000 có 31 đảng viên tham gia. Đại hội bầu 5 đồng chí vào BCH:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - Bí thư chi bộ
2. Đ/c Phan Thanh Giòn           - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Văn Mĩnh          - Chi ủy viên
4. Đ/c Hồ Văn Tiến                  - Chi ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Gio An        - Chi ủy viên
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2000 -  2006) tháng 10 năm 2000, đồng chí Lê Thanh Hải được bầu vào BCH Đảng bộ huyện Quảng Ninh.
Ngày 14 tháng 4 năm 2003, Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh có Quyết định số 160-QĐ/HU về việc giải thể Chi bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh, có 33 đảng viên và thành lập 4 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ.
Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2003-2005) ngày 18/6/2003 có 33 đảng viên tham gia. Đại hội bầu BCH gồm 7 đồng chí:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - HUV - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Phan Thanh Giòn                     - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Viết Đoài           - ĐUV
4. Đ/c Nguyễn Văn Mĩnh          - ĐUV
5. Đ/c Hà Thị Bé                     - ĐUV
6. Đ/c Nguyễn Thị Gio An        - ĐUV
7. Đ/c Đỗ Minh Huệ                 - ĐUV
Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2005-2008) ngày 12/8/2005 có 35 đảng viên tham gia. Đại hội bầu BCH gồm 7 đồng chí:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - HUV - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Nguyễn Viết Đoài                     - Phó bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Nguyễn Văn Mĩnh          - ĐUV
4. Đ/c Đỗ Minh Huệ                 - ĐUV
5. Đ/c Nguyễn Thị Gio An        - ĐUV
6. Đ/c Trương Thị Minh Hòa    - ĐUV
7. Đ/c Bùi Tấn Đạt                  - ĐUV
Căn cứ Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình chia tách Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh thành Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế Dự phòng .
Ngày 15/6/2006, Thường vụ Huyện ủy có Quyết định số 117-QĐ/HU về việc giải thể  Đảng  bộ Trung tâm Y tế Quảng Ninh thành lập Đảng bộ Bệnh viện đa khoa  và Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng trực thuộc Huyện ủy.
Đảng bộ Bệnh viện đa khoa có 27 đảng viên và thành lập 4 chi bộ trực thuộc. Thường vụ Huyện ủy chỉ định BCH Đảng bộ lâm thời gồm 5 đồng chí:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - HUV - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Đỗ Minh Huệ                 - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Gio An        - ĐUV
4. Đ/c Trương Thị Minh Hòa    - ĐUV
5. Đ/c Bùi Tấn Đạt                  - ĐUV
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2005 - 2010) ngày 25 - 26 - 27 - 28/10/2005, đồng chí Lê Thanh Hải được bầu tái cử BCH Đảng bộ Huyện.
Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2006 -2010)  ngày 18/10/2006 có 27 đảng viên tham gia. Đại hội bầu BCH gồm 5 đồng chí:
1. Đ/c Lê Thanh Hải                 - HUV - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Hồ Văn Tiến                  - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Gio An        - ĐUV
4. Đ/c Trương Thị Minh Hòa    - ĐUV
5. Đ/c Bùi Tấn Đạt                  - ĐUV
Ngày 09 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015), có 33 đảng viên tham gia. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH:
1.         Đ/c Lê Thanh Hải              - HUV - Bí thư Đảng ủy
2.         Đ/c Hồ Văn Tiến               - Phó Bí thư
3.         Đ/c Bùi Tấn Đạt                - ĐUV
4.         Đ/c Nguyễn Thị Gio An      - ĐUV
5.         Đ/c Nguyễn Văn Thân       - ĐUV
6.         Đ/c Nguyễn Văn Cường    - ĐUV
7.         Đ/c Nguyễn Hữu Thật       - ĐUV
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện khóa XXIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) ngày 9 - 10 - 11/8/2010, đồng chí Hồ Văn Tiến được bầu vào BCH Đảng bộ Huyện.
Đảng bộ Bệnh viện Quảng Ninh có 03 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng:

1. Đ/c Lê Tiến Dũng     ngày vào Đảng 28/7/1973, chính thức 28/7/1974
2. Đ/c Lê Thanh Hải    ngày vào Đảng 07/4/1975, chính thức 07/4/1976
3. Đ/c Hồ Văn Tiến     ngày vào Đảng 05/5/1982, chính thức 05/11/1983
Sau kết quả Đại hội Nhiệm kỳ 2010 - 2015 của các cấp. Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết vào thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Bảo vệ ổn định QP-AN trong giai đoạn hiện nay, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên. Đến năm 2013 Đảng bộ có 42 đảng viên (trong đó sinh hoạt tại Đảng bộ 36, đi học các trường đại học 6 đảng viên). 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây