Số điện thoại nội bộ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC KHOA, PHÒNG
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Nhà riêng Di động
  BAN GIÁM ĐỐC
01 Hồ Văn Tiến Giám đốc 3914899   0905833575
02 Nguyễn Văn Thân Phó Giám đốc     0905512024 
03 Nguyễn Hữu Tuân Phó Giám đốc     0989345066
  KHOA KHÁM BỆNH
01 Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng khoa     0905882577
02 Phan Thị An Phó Trưởng khoa     0905192263
  KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC VÀ CHỐNG ĐỘC
01 Nguyễn Văn Thân Trưởng khoa     0905512024
02   Phó Trưởng khoa      
  KHOA NỘI NHI LÂY
01 Phạm Hồng Thanh Trưởng khoa     0905816567
02 Phạm Hồng Thái Phó khoa     0888706088
03 Nguyễn Văn Thông Phó khoa      0989122855
  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
01 Nguyễn Hữu Tuân  Trưởng khoa     0989345066
02 Lê Văn Hương Phó khoa     0974296372
  KHOA PHỤ SẢN
01 Phạm Thanh Hà Trưởng khoa     0905278484
02 Nguyễn Thị Hiển Phó khoa      
  KHOA YHCT & PHCN
01 Trần Thị Lệ Hồng Trưởng khoa      0976490363
02 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó khoa     0392402184
03 Nguyễn Thị Thắm Điều dưỡng trưởng     0934840579
  KHOA DƯỢC
01 Bùi Tấn Đạt Trưởng khoa     0912098357
02   Phó khoa      
  KHOA CẬN LẦM SÀNG
01 Nguyễn Hữu Thật Trưởng khoa     0915975665
02 Nguyễn Văn Cường Phó Trưởng khoa      
  KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẪN VÀ DINH DƯỠNG
01 Mai Thị Bích Liên Trưởng khoa     0853310678
02 Dương Thị Thanh Huế Điều dưỡng trưởng     0846748128
  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC NAM LONG
01   Trưởng Phòng khám       
02   Phó phòng khám      
   
  PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
01 Lê Trọng Quân Trưởng phòng     0935270751
02 Nguyễn Nam Quốc Phó Trưởng phòng     0912461794
 
 
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 
01 Nguyễn Thị Gio An Trưởng phòng     0905479369
02   Phó phòng      
  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
01 Nguyễn Văn Danh  Kế Toán trưởng     0905445005
02 Nguyễn Văn Tuấn Phó phòng     0979229939
  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
01 Dương Thị Mến Trưởng phòng     0828970559
02 Nguyễn Thị Bích Thoài Phó phòng     0383780975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây