Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KÊ HOẠCH - TỔNG HỢP
hoa sen
I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
 Trưởng phòng: Bs. Lê Trọng Quân
+ Điện thoại: 0935.270.751
+ Email:  
 - Phó Trưởng phòng: Bs. Phạm Nam Quốc
+ Điện thoại: 0912.461.794
+ Email: 
Tổng số nhân viên: 7 
Trong đó:  
+ Bác sĩ: 02
+ Y sĩ : 01
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

      Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.
- Chỉ đạo tuyến
- Quản lý chất lượng Bệnh viện
- Công tác Kế hoạch tổng hợp: Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện; Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo; Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên; Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện; Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện; Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới; Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước; Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định; Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện; Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên; Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên; Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
- Công tác Chỉ đạo tuyến: Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới; Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học; Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên; Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

- Công tác Quản lý chất lượng bệnh viện: Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện; Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện; Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện; Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh; Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế; Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện; Đánh giá chất lượng bệnh viện.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây