Thông báo Đề tài Khoa học năm 2015

    SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BVĐK HUYỆN QUẢNG NINH

 

Số:        /HĐKH-BV
V/v triển khai đề tài  nghiên
cứu Khoa học năm 2015

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Độc lập - tự do - hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 16  tháng 6  năm 2015


 
            
                                                         
                      Kính gửi:
                                 - Ban Giám đốc bệnh viện;
                                 - Các khoa, phòng bệnh viện.
         
           Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật (KHKT) bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh ngày 15 tháng 6 năm 2015.
          Để triển khai tốt công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị năm 2015. Nay Chủ tịch Hội đồng KHKT đơn vị yêu cầu:
1. Các chủ đề tài đã được nghiệm thu đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015, khẩn trương hoàn thiện đề cương theo ý kiến góp ý của Hội đồng. Nộp về thư ký Hội đồng KHKT trước ngày 26 tháng 6 năm 2015, để có Quyết định công nhận hoàn thành đề cương NCKH cấp cơ sở năm 2015.
 2. Thể thức văn bản, theo Quy định hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học năm 2012 của đơn vị. (Trình bày phụ lục1)
Nếu  chủ đề tài nào không nộp đề cương coi như không triển khai đề tài năm 2015.
          Vậy yêu cầu các chủ đề tài nghiên túc thực hiện ./.
 
  Nơi nhận:
  - Ban Giám Đốc;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu Vt; HĐKHKT.
CT. HỘI ĐỒNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
        (Đã ký)
 
Nguyễn Văn Thân

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Thông báo Đề tài Khoa học năm 2015
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thông Báo
Gửi lên:
18/06/2015 03:42
Cập nhật:
24/07/2015 02:58
Người gửi:
bvdakhoaquangninh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
40.00 KB
Xem:
762
Tải về:
9
  Tải về
Từ site Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây